Tick Off Consulting


Prosjektledelse

Et hvert prosjekt er unikt og krever en engasjert prosjektleder!

En prosjektleder fra Tick Off Consulting er engasjert, strukturert og har prosjektlederkompetanse A-Å. Vi kan bistå fulltid eller deltid i alle faser i et prosjekt. Kontakt oss gjerne tidlig i prosessen for å sikre en riktig start.

Er du allerede i gang med et prosjekt og har forstått at du har behov for uavhengig ekstern bistand har vi god erfaring med å rydde i ‘kaos-prosjekter’ slik at du som kunde får gjennomført din investering med gevinst.

Prosjektleder coaching

Bygg opp din interne prosjektleder!

Et av suksesskriteriene for et vellykket prosjekt er å ha en dedikert og engasjert prosjektleder. Det kreves mye av en prosjektleder både i form av mellommenneskelige egenskaper men også i form av å være strukturert, kunne ta beslutninger, evne å delegere, holde scope og sikre at alle elementer er tatt høyde for. Det gjelder å ha en passion for prosjektledelse og en evne til å kunne tenke riktig og være i riktig modus når det trengs.

La oss få bygge opp deres prosjektleder basert på vår kunnskap. Da står dere godt rustet til selv å ta tak i et nytt prosjekt, på egne ben med motiverte og (enda) dyktigere prosjektledere.

Øvelse gjør mester! La en av våre erfarne prosjektledere jobbe i tospann med deres prosjektleder eller la oss dele av vår erfaring til deres prosjektlederteam. Dere vil stå godt rustet til å:

  • effektivt lede og delta i store og mindre prosjekter
  • formulere tydelige mål
  • etablere et godt prosjektteam
  • sikre god fremdrift
  • skape en metodikk og kultur for god planlegging

Rådgiving

Vår rådgivning skal skape verdier for våre kunder!

Vår brede erfaring fra prosjekter i ulike virksomheter og bransjer gjør at vi har dannet en solid plattform for å kunne bistå å sette ting i perspektiv og identifisere viktige tiltak for den enkelte kunde.

Vi tilbyr strategisk rådgivning og kan være en støttende partner for en kunde som ser at grep må tas eller ønsker bistand til å vurdere om det er nødvendig å ta grep.

Foredrag

Vi vil dele av vår erfaring!

Kontakt oss så vi sammen kan forme et internt foredrag til deres prosjektledere, salgsteam, ledelse e.l. hvor temaet kan være alt fra hvordan tenke riktig og holde engasjementet oppe når det er tusen baller i luften til gjennomgang av metodikk som kan benyttes i et prosjekts livssyklus.

I tillegg kommer vi gjerne med bidrag til kick off, samlinger og ledermøter!


Vi ønsker å heve kompetansen til våre kunder basert på våre egne erfaringer.
-one less thing to worry about!

Følg oss på:  
Facebook LinkedIn