skip to Main Content

Prosjektledelse og rådgivning som forener mennesker, forretningsstrategi og systemer

Vi identifiserer utfordringer og iverksetter tiltak

Prosjektledelse og rådgivning som forener mennesker, forretningsstrategi og systemer

Vi identifiserer utfordringer og iverksetter tiltak

Hos oss kan du få ledelse og råd innenfor

 • 2. januar 2018 Forretningsutvikling, IT og forretningsstrategi

  Ved anskaffelse av nye systemer som CRM, ERP, HR eller videreutvikling av eksisterende løsninger bør bedriftens strategier ligge til grunn. Skap intern forankring for endring ved å ikke ta snarveier i denne viktige modningsfasen før valg av ny leverandør og ny løsning. Tick Off kan bistå i denne fasen med alt fra systemanalyse, scope av prosjekt, prosjektorganisering, behov- og kravspesifisering til initiell prosjektplan og business case.

 • 2. januar 2018 Anskaffelse

  Det finnes mange systemleverandører og mange implementeringspartnere, så hvordan finne riktig løsning for din bedrift? Tick off kan bistå med RFI, RFP, definering av evalueringskriterier og kontraktsinngåelse.

 • 2. januar 2018 Implementering

  Noen prosjekter er små, noen er store. Når nytt system skal implementeres bør du ha en dedikert intern prosjektleder som kan lede prosessen tilpasset bedriftens kultur. Med en god modnings- og anskaffelsesprosess i bunn, bør en implementering gå greit. Dette er ofte den mest hektiske fasen med arbeidsmøter (prosesser, arkitektur, integrasjon, sikkerhet), og det skal prioriteres og besluttes. Testing, opplæring og informasjon er avgjørende for en vellykket go live.

 • 2. januar 2018 Bruk og forvaltning

  For å se gevinst av investeringen må roller og ansvar være tydelig. Prosesser for håndtering av feil, endringer og endringsønsker bør ivaretas av systemansvarlig og være godt kommunisert til brukerne. Nødvendige avtaler for forvaltning, drift, support og bistand sikrer en god, ny hverdag med nytt system.

 • 2. januar 2018 Foredrag, kurs og coaching

  Vi vil dele av vår erfaring! Vi tilbyr kundetilpassede foredrag til deres prosjektledere, salgsteam, ledelse e.l. hvor temaet kan være alt fra hvordan tenke riktig og holde engasjementet oppe når det er tusen baller i luften, våre erfaringer med 'prosjekter i praksis', til gjennomgang av metodikk som kan benyttes i et prosjekts livssyklus. Vi kan bistå deres interne prosjektleder med coaching basert på vår erfaring.

 • 2. januar 2018 Kartlegging av system og prosesser

  Stor eller liten endring i systemer, vær bevisst hvordan systemer og prosesser opererer i dag. Arbeidsprosesser, dataflyt og integrasjoner må ihensyntas ved endringer. Ser man helheten er det enklere å sikre at eierskap til data er i de riktige systemene (MDM).

 • 2. januar 2018 Mennesker og kommunikasjon

  Endringsledelse er et ord i vinden. Et hvert prosjekt krever god kommunikasjon til riktige mottakere. Ny løsning må forankres hos ledelse og sluttbrukere. Involver de riktige personene, ha ambassadører og sikre en god kultur for endring. En prosjektleder må gå foran med engasjement, tydelighet og trygghet.

 • 31. januar 2018 Kaos prosjekt

  Tid, kost, kvalitet. Det er dette prosjekter ofte måles på. Men det går ikke alltid etter plan og konflikter oppstår. Dette kan skyldes eksterne rammebetingelser, at det ikke er kjemi mellom partene og dermed dårlig kommunikasjon, svakt forarbeid eller dårlig forankring. Vi har bistått kunder med å rydde opp i prosjekter tidligere og hjelper gjerne med å definere utfordringer og iverksette tiltak.

 • 28. desember 2017 Interimledelse

  Har du behov for å bemanne en rolle midlertidig? Tick Off kan bistå med innleie av ressurser til utvalgte lederstillinger og fagspesialist-stillinger. Tick Off har ett nettverk av motiverte rådgivere og prosjektledere.

Vår rådgivning skal skape verdier for våre kunder!

Vi er engasjert, strukturert og har prosjektlederkompetanse A til Å. Vi kan bistå fulltid eller deltid i alle faser i et prosjekt.
Kontakt oss gjerne tidlig i prosessen for å sikre en riktig start.

Ta kontakt med oss

Jeg samtykker til å la Tick Off Consulting AS lagre mine personopplysninger og gir de lov til å kontakte meg senere. Tick Off vil aldri selge eller videreformidle opplysninger til en tredjepart.

Våre Tick Off rådgivere har blant annet bistått:

Back To Top